: Health,Psychology,Sağlık Blog-: ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
15.09.2008

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

0 yorum

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
1. SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM
Ders de bilgi sağlayıp düzenleyerek sunan, kavramları ve konuları hazırlayarak açıklayıcı bir yaklaşımla öğreten öğretim stratejisidir.
2. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM
Belli bir problem ve konu alanı ile ilğili verileri toplayıp analiz ederek bütüne ulaşmayı sağlayan öğrencilerin etkinliğine dayanan bir öğretim stratejisidir.
3. ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETİM
Günlük ders ortamında bilimsel süreçleri ders içerisine katan öğrencilerin etkilerine dayalı bir öğretim stratejisidir.
4. TAM ÖĞRENME MODELİ
Birçok araştırma sonucu inceleyerek birçok eğitim ve öğretim etkinliğini temel alan her öğrencinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikte öğretme hizmeti sağlayan bir öğretim stratejisidir.
5. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM
Öğrencileri küçük guruplar halinde ortak bir amaç doğrultusunda birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmasını sağlayan bir öğretim stratejisidir.
ÖĞRETİM-ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI
1. TAM ÖĞRENME
Birçok araştırma sonucu inceleyerek, birçok eğitim ve öğretim etkinliğine temel olan öğretimin hedefleri doğrultusunda öğrencinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikte öğretme hizmeti sağlayan bir öğretimdir.
2. PROPLEME DAYALI ÖĞRENME
Gerçek hayattan alınan karmaşık problemlerin çözümü için öğrencinin etkin katılımını gerektiren yaşantıya dayalı bir öğrenmedir.
3. ETKİN ÖĞRENME
Etkin öğrenmede öğrenciler kendi öğrenme hedeflerini saptamakta, öğrenme etkinliklerini planlamakta, uyğun öğrenme stratejisi seçmekte ve öğrenme sürecini değerlendirmektedir.
4. TARTIŞMA YOLUYLA ÖĞRENME
Bir grubun, bir başkasının yönetimi altında, belirli bir düzen içinde hepsini ilgilendiren sorunlar üzerinde ve belirli bir amaca dönük karşılıklı görüşmelerdir.
5. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Öğrencileri küçük guruplar halinde ortak bir amaca doğrultusunda birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmasını sağlayan bir öğrenmedir.

6. ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRENME
Günlük ders ortamında bilimsel süreçleri ders içerisine katan öğrencilerin etkinliklerine dayalı bir öğrenmedir.
ÖĞRETİM YÖNTEMİ
1. ANLATIM YÖNTEMİ
Öğretmen öğrencilere bilgi aktarmak, konulara açıklık getirmek, kavramları öğretmek amacıyla kullanılır.
2. SORU CEVAP YÖNTEMİ
Öğretmen konunun kavranması aşamasında iyi anlaşılmayan noktaları açıklama ve bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla kullanıldığı bir yöntemdir.
3. TARTIŞMA YÖNTEMİ
Bir konu üzerinde karşılıklı görüşler ortaya konur öğrencileri düşünmeye yönetir.
4. PROBLEM ÇÖZÜMÜ YÖNTEMİ
Okulun görevlerinden biri de öğrencilerin hayatta başarıyla uyum yapacak şekilde yetişmesi ders de işlenecek konular hayatta karşılaşacak güçlükler ele alınır.Bu yöntem faaliyetine problem çözümü yöntemi denir.
5. GRUPLA ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmasını sağlayan öğretim metodudur.
6. ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ
Belirli bir öğretim konusu ile ilğili gerçek hayatta karşılaşacak problemlerin sınıf ortamında incelenerek çözüm yoluyla öğrencilerin o konu ile ilğili bilgi ve beceri ve tutum kazanmasına sağlamak için kullanılır.
7. GÖSTERİ YÖNTEMİ
Öğrencilerin karşısında bir değişkenin nasıl yapılacağını göstermek için yaptığı etkinliktir.
8. LABORATUAR YÖNTEMİ
Öğrencilerin öğrenme konularını laboratuar ya da özel derslikte bireysel ya da küçük gruplar halinde gözlem, deney gibi tekniklerle araştırarak öğrenmelerinde takip ettikleri yoldur.
9. GÖZLEM YÖNTEMİ
Belli eğitsel amaçları gerçekleştirmek için her hangi bir olay ya da varlığı önceden hazırlanmış olan bir plan çerçevesinde incelemektedir.
10. BENZETİM YÖNTEMİ
Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir.

0 yorum:

 

Zirve100 Toplist
Türkiyenin Tikky Sitesi Türkiyenin Tikky Sitesi