: Health,Psychology,Sağlık Blog-: ANALİTİK DÜŞÜNME NEDİR ?
5.09.2008

ANALİTİK DÜŞÜNME NEDİR ?

0 yorum

Analiz, çözmek ; analitik düşünme, sorun çözme, kavramsal düşünme, çözüm bulmaya yönelik ve problem çözmeye yönelik düşünme anlamlarına gelmektedir
Analitik (çözme), doğal dildeki anlamında yalın bir ayırmayı, salt dışsal yan yanalığın ortadan kaldırılmasını değil, ama tam olarak çözme eyleminin imlediği gibi bir bağ, bağ, bağlılık ya da ‘bireşim’ durumunun ortadan kaldırılmasını anlatır. Çözümleme her durumda bireşimi içerir, kendinde bireşimdir. Aristoteles, analitik düşünmeyi tam, sağın, ve gerçek işlevinde düşüncelerin kavramların ve olayların ilişkilerini göstermek için kullanır. Kant çözümleme ve bireşim kavramlarını dilbilgisi düzlemine, özne ve yüklem ilişkisine benzetir
Analitik düşünme yani problem çözmeye yönelik düşünmeyi eğitimde temel kaide olarak alan Avrupalı gelişmiş devletler, bu gün bu eğitimin meyvelerinden faydalanmaktadırlar. Bizde de uygulanmaya başlanan eğitimde problem çözme (analitik düşünme) bir süreden beri uygulanmaktadır. Bu uygulamayla eğitim sistemimizde gözle görülür bir gelişme meydana gelmiştir.
Klasik ve Yaratıcı Eğitimin Temel Özellikleri:
Klasik Eğitim
Klasik eğitimde varolan bilgiyi aktarma hedeflenir. Öğretmen kural koyan ve disiplinden tek sorumlu kişi ve otoriterdir.Tek doğruya götüren düşünce yapısı amaçtır. Sertifika diploma gibi belirleyiciler önemli olup, dıştan denetimli bireyler yetiştirilir.
Yaratıcı eğitim (Problem Çözme)
Bu eğitimde bilgi yeni üretimler için kullanılır. Sınıf disiplininin sağlanmasında her birey sorumlu olup öğretmen lider konumundadır. Birden fazla çözüme götüren düşünce yapısı hedeflenir. Özgün bir yapıt ortaya çıkması önemlidir. İçten denetimli bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

0 yorum:

 

Zirve100 Toplist
Türkiyenin Tikky Sitesi Türkiyenin Tikky Sitesi