: Health,Psychology,Sağlık Blog-: Evlilik - Çiftlerin Sorunları
8.12.2008

Evlilik - Çiftlerin Sorunları

0 yorum

Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Özellikle çatışmalar, öfke boşalımları, bağımlılıklar ve obezite, fiziksel sorunlarla uğraşmak gibi birçok alt konudan ortaya çıkmış olan evlilik sorunları ve aile içi sıkıntıların çözümü amacıyla başvurulmaktadır.

İçgörü, empati ve sempati kurulması, ilgi duyan ve ilgi gören bir aile ortamı yaratılması konusunda bütüncül terapi olanakları kullanılmaktadır. Çatışmalardan başlayarak ortak noktalara ulaşılması, bireysel gelişim, kişilik ve psikolojik gelişimin birlikte incelenmesi ve gelişim teorilerinin tartışılması belirgin bir içgörü ve esneklik sağlamaktadır. Bu terapiler bireysel veya aile terapisi şeklinde başlatılıp sürdürülmektedir. Son hedef huzurlu bir aile ortamı içinde bireysel işlevleri en üst düzeye ulaştırabilmektir.


Çift Terapisi

Evlilikte, çiftin birlikteliğini sağlayan en temel faktör çatışmaları çözme becerisidir. Çünkü iki insanın ortak olarak paylaştığı bir mekanda ve hatta yaşamda çıkarların karşılaşması ve çatışmaların olması kaçınılmazdır. Sevgi ve cinsellik ilk günkü şiddetinde sürse bile zamanla çatışmalar bu iki ulvi duyguyu etkileyebilmektedir. Önemli olan karşılıklı bağlılık duygusunu zedelememek ve yitirmemektir. Bireylerde olduğu gibi çiftler sorunlarını genellikle tek başına çözmeye çalışmaktadırlar. Ancak bireylerde olduğu gibi çiftlerde de kolaylıkla farkedilmeyen kör noktalar vardır. Bazen günün getirdikleri ile uğraşırken bu kör noktalar iyice gömülür ve içeriden yıkıcı etkilerini gösterebilir. Aynı şekilde; herhangi bir çatışmanın veya durumun üstesinden gelmeyi sağlayacak olsa bile, hislerin ağırlığını kaldırıp bunların üstesinden gelmek ve asgari müştereke ulaşmak zor olmaktadır.

Çift terapisi bu sorunların veya çatışmaların üstesinden gelme süresini kısaltmakta ve yaşamı kolaylaştırmaktadır. Tipik olarak çiftler genellikle son noktaya yakın olarak danışmayı tercih etmektedirler. Hatta bazı durumlarda terapi veya destek talebi boşanmayı takiben gelmektedir. Yine de dışarıdan destek alma konusunda eşit cesareti göstermek çiftin ortak hedefi olamamaktadır. Çünkü herkes kendisinin haklı olduğunu düşünmekte ve gerekli esnekliğe sahip olmayı reddetmektedir. Bu da kısır döngünün sürmesine neden olmaktadır. Medeni kanun en azında ortaya çıkabilecek maddi sorunların çözümü için önemli bir adım atmıştır. Ancak manevi sorunların veya muhtemel çatışmaların çözümü için hiçbir kanun veya yönetmelik yeterli olmamaktadır. Bu nedenle sadece sorunlar ortaya çıktığında değil daha ortada sorun yokken danışmanlığa başvurmak uzun ve sağlıklı bir birlikteliğin temelidir. Böylece muhtemel çatışmalar öngörülebilir ve karşılıklı esneklik yetenekleri üzerinde çalışılabilir.

Birliktelik öncesinde veya başlangıcında oldukça zor olan, yüzeyin altında olanları sonradan farketmek, eğer hazırlıklı değilseniz karşılıklı bağlantıları kolayca bozabilir. Uyumlu bir ilişkide karşılıklı empati ve esneklik uyumlu bir ilişkiyi tetikleyen en güçlü desteklerdir. Bunlar ancak kişisel içgörü ve eğitimle edinilebilir veya güçlendirilebilir.

Bu amaçla hem bireysel hem de bütünleşik aile terapisi bütüncül yaklaşımla birlikte değerlendirilmekte ve ilişkide yeni açılımlar kazandırılabilmektedir.

Ebeveyn ve Bakıcı Terapileri

Ebeveynlik yaşamda elde edilen en zor ama en keyif verici tecrübelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Günümüzün karmaşık yaşam koşulları ve veri akışı içinde bir aile oluşturmak ve yeni bir nesil yetiştirmek konusunda zaman zaman yetersiz hissedilebilmektedir. Dahası kişilerin çoğu ön bilgiye sahip olmadan bebek sahibi olmaktadır.

Ebeveyn olma konusunda sadece çocuğun fiziksel gelişimi konusunda bilgi sahibi olanlar ise olayın derin psikolojik etkilerini göz ardı etmektedirler. Genel kabule göre bir çocuğun yaşamında ilk üç ay çok değerli ve önemli bir dönemdir. Her ne kadar tüm yaşamda değişim dönemleri bulunmaktaysa da anlayışın ve ikili ilişkilerin hassas şekilde kontrol edileceği dönem 4-6 yaşlar arasıdır. 6-12 yaş arası ailenin uzaktan gözetimi ve mevcudiyetini hissettirmesi gereklidir. 12-20 yaş arasında kişiliğin kemikleşmesinde ailenin aktif olarak varlığı, doğru hedefe doğru güvenle gelişmeyi destekler. Bu genel kuralların altında yer alan detaylar ve kişisel psikolojik yapı ile ebeveynlik yapısını harmanlamak ve yoğurmak hassas bir konudur. Bunun için derin bir içgörü ve çocuk gelişimi bilgisi gereklidir.

Başvuranların büyük kısmı bireysel sorunlardan, çocuklarındaki yakınmalardan veya aile içi çatışmalardan yakınarak gelmektedir. Psikoterapi ve bütüncül terapi uygulamalarıyla bu sorunlarda belirgin ilerleme sağlanabilmektedir. Ancak daha iyisi daha sorunlar görünmeden veya psikolojik, kişisel yapı kemikleşmeden gerekli yönlendirmenin yapılabilmesidir.

0-3 Yaş Bebek ve Anne Eğitimi hizmetimiz bu amaçla kurulmuştur. Bu hizmet yaşam boyu sürecek danışmanlık şeklinde planlanmıştır.

0 yorum:

 

Zirve100 Toplist
Türkiyenin Tikky Sitesi Türkiyenin Tikky Sitesi